Beschrijvende statistiek visueel

In deze module wordt aan de hand van voorbeelden een inleiding gegeven tot enkele elementen van de beschrijvende statistiek.

De tekst: Economische gegevens visualiseren en interpreteren (door Johan Walrave)
  1. Inleiding
  2. Discreet of continu werken
  3. Absolute en relatieve frequenties
  4. Kengetallen: rekenkundig gemiddelde, modus en mediaan
    1. Discreet
    2. Continu
  5. De empirische verdelingsfunctie
Te downloaden:
Interessante links:


Homepage 'Topics uit wiskunde en economie'
  • Copyright ©2000